Εβδομαδιαία δρομολόγια Ιταλία – Ελλάδα – Βουλγαρία

Δυνατότητα περισυλλογής groupage φορτίων από Ιταλία κάθε εβδομάδα με προορισμούς σε Ελλάδα και Βουλγαρία